نمایشگاهها و کنگره ها

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث1401

ایران هلث

برگزاري نمايشگاه ايران‌هلث، فرصتي مغتنم براي مبادلات علمي و فناوري حوزه تجهيزات پزشکي تهران در خردادماه

امسال، شاهد رويدادي بزرگ در صنعت سلامت است نمايشگاه بين‌المللي تهران، طي روزهاي سوم تا ششم خردادماه،

ميزبان رويدادي بزرگ در زمينه عرصه دستاوردهاي تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي، دارويي و خدمات سلامت

است. نمايشگاهي که به لحاظ حجم قابل توجه شرکت‌هاي مدعو، يکي از معتبرترين نمايشگاه‌ها در سطح جهان است.

صنعت توليد تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي، دارويي و خدمات سلامت، صنعتي ايستا نيست و نمي‌توان

در دوره‌هاي مختلف، با ديدي يکسان به آن نگاه کرد.نمايشگاه ايران‌هلث، ميزبان شرکت‌هاي مختلفي است که هرکدام به

نوبه خود، در رديف سردمداران اين صنعت به حساب مي‌آيند. شرکت‌هايي بزرگ و مطرح که مجموعه آواي موفق ايرانيان،

با دقت تمام گزينش و معرفي کرده است.