تجهیزات دندانپزشکی شرکت نوید پرتونما تولید کننده روپوش سربی دندانپزشکی،تیروئید بند سربی،پاراوان سربی دندانپزشکی 3 لت-5لت،پارتیشن سربی،اتاقک سربی