تیروئید بند سربی با میزان سرب 0.5mm Pb،0.25mm Pb رادیولوژی ،دندانپزشکی ،آنژیوگرافی

استاندارد دارای یک لبه اضافه برای محافظت بیشتر  Sternum در دوزهای بالای اشعه ایکس.

دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران بدین وسیله از پزشکان و همکاران عرصه تصویربرداری دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت د...

ادامه مطلب