محافظ تیروئید سربی ،رادیولوژی-دندانپزشکی ایرانی-صادراتی

تولید شرکت نوید پرتو نما با میزان سرب

0.5mm Pb -0.25mm Pb با مرغوبترین لاستیک سربی و رویه و چسب مناسب

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران بدین وسیله از پزشکان و همکاران عرصه تصویربرداری دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت د...

ادامه مطلب