تعمیر جلیقه و دامن سربی تعمیر روپوش سربی،تیروئید بند سربی شرکت نویدپرتونما به منظور کاهش هزینه مشتریان خود،اقدام به راه اندازی بخش تعمیرات نموده است.