تعمیر روپوش سربی،جلیقه و دامن سربی،تیروئید بند سربی، شرکت نویدپرتونما به منظور کاهش هزینه مشتریان خود،اقدام به راه اندازی بخش تعمیرات نموده است.