روپوش سربی رادیولوژی ایرانی -صادراتی با میزان سرب 0.5mm Pb استاندارد

(مدل و الگو آلمانی جلو چسبدار) دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی،ISO 13485