روپوش سربی رادیولوژی ایرانی -صادراتی با میزان سرب 0.5mm Pb استاندارد

(مدل و الگو آلمانی جلو چسبدار) دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی،ISO 13485

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران بدین وسیله از پزشکان و همکاران عرصه تصویربرداری دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت د...

ادامه مطلب