شیلد حفاظتی شرکت نوید پرتونما  تولیدکننده اقلام حفاظتی پزشکی هسته ای

جهت خرید میتوانید با شماره موبایل 09121380264 مهندس صالحی تماس بگیرید.