روپوش سربی سبک نوعی پوشش سربی میباشد که به جای لاستیک سربی از جنس Lead free

تولید شده است ،که شرکت نوید پرتونما وارد کننده روپوش سربی Amray و OLay میباشد.