جلیقه و دامن سربی مخصوص آنژیوگرافی ایرانی-صادراتی با میزان سرب 0.5mm Pbاستاندارد دارای تأییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی،شرکت نوید پرتو نما وارد کننده جلیقه و دامن سربی خارجی نیز میباشد

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران بدین وسیله از پزشکان و همکاران عرصه تصویربرداری دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت د...

ادامه مطلب