جلیقه و دامن سربی مخصوص آنژیوگرافی ایرانی-صادراتی با میزان سرب 0.5mm Pbاستاندارد دارای تأییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی،شرکت نوید پرتو نما وارد کننده جلیقه و دامن سربی خارجی نیز میباشد