روپوش سربی بدون سرب نوعی پوشش سربی میباشد که لاستیک سربی ندارد

که به اصطلاح Lead Free مینامند