درب سربی به منظور ایزولاسیون اتاق های تصویربرداری علاوه بر سربکوبی دیوارها به درب سربی نیز احتیاج داریم تا ایزولاسیون به طور کامل انجام شود.

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران بدین وسیله از پزشکان و همکاران عرصه تصویربرداری دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت د...

ادامه مطلب

هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازان1402

هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازان

شرکت نوید پرتونما اولین و بزرگترین شرکت فعال در زمینه حفاظت و ایزولاسیون (سربکوبی) در برابر پرتوهای اشعه ایکس مراکز تصویربرداری،پزشک...

ادامه مطلب

ایران هلث 1402

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث1402

شرکت نوید پرتونما با تقدیم احترام،از جنابعالی دعوت بعمل می آید تا از محصولات این شرکت واقع در نمایشگاه بین المللی سالن 38B غرفه ...

ادامه مطلب