درب سربی به منظور ایزولاسیون اتاق های تصویربرداری علاوه بر سربکوبی دیوارها به درب سربی نیز احتیاج داریم تا ایزولاسیون به طور کامل انجام شود.

هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازان1402

هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازان

شرکت نوید پرتونما اولین و بزرگترین شرکت فعال در زمینه حفاظت و ایزولاسیون (سربکوبی) در برابر پرتوهای اشعه ایکس مراکز تصویربرداری،پزشک...

ادامه مطلب

ایران هلث 1402

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث1402

شرکت نوید پرتونما با تقدیم احترام،از جنابعالی دعوت بعمل می آید تا از محصولات این شرکت واقع در نمایشگاه بین المللی سالن 38B غرفه ...

ادامه مطلب

نمایشگاه بیمارستان سازان

ششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

23-26 آذرماه نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38 غرفه 15 -ساعت بازدید 8 صبح الی 3 بعدازظهر-مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ادامه مطلب