درب سربی به منظور ایزولاسیون اتاق های تصویربرداری علاوه بر سربکوبی دیوارها به درب سربی نیز احتیاج داریم تا ایزولاسیون به طور کامل انجام شود.

نمایشگاه بیمارستان سازان

ششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

23-26 آذرماه نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38 غرفه 15 -ساعت بازدید 8 صبح الی 3 بعدازظهر-مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ادامه مطلب