درب سربی موتوردار، موتور استفاده شده در درب های سربی اتوماتیک،

دانکر آلمان بوده و دارای سنسور چشمی به منظور باز و بسته شدن درب

توسط اپراتور برای ورود و خروج بیمار. دارای باطری اضطراری تا در زمان نبود

برق،درب را تا 200 مرتبه باز و بسته نماید.