روپوش سربی ایرانی -صادراتی با میزان سرب 0.5mm Pb استاندارد

(مدل و الگو آلمانی جلو چسبدار) نوعی پوشش است برای حفاظت فرد

در برابر اشعه ایکس

 

 

هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازان1402

هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازان

شرکت نوید پرتونما اولین و بزرگترین شرکت فعال در زمینه حفاظت و ایزولاسیون (سربکوبی) در برابر پرتوهای اشعه ایکس مراکز تصویربرداری،پزشک...

ادامه مطلب