پوشش سربی نوعی پوشش است که کاربر یا بیمار برای حفاظت در برابر اشعه ایکس استفاده می کند که شامل روپوش سربی،جلیقه و دامن سربی،تیروئید بند سربی،و…