ایران هلث با تخفیفات ویژه منتظر حضور گرمتان هستیم شرکت نوید پرتونما اولین و

بزرگترین تولید کننده محصولات سربی و ایزولاسیون اشعه ایکس از شما

دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت در نمایشگاه بین المللی

بازدید بعمل آورید  غرفه شماره 38Bسالن شماره43