هنگر روپوش سربی جهت آویختن روپوش سربی،جلیقه و دامن سربی،محافظ تیروئید سربی

و در مجموعه شیلدهای پوششی سربی استفاده میشود. دارای 1 تا 10 شاخه;

در دو مدل پرتابل و دیواری