سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران بدین وسیله از پزشکان و همکاران

عرصه تصویربرداری دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت در

هتل المپیک تهران سالن F بازدید نمایید. 18-21 اردیبهشت 1403 هتل المپیک ایران-تهران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و نهمین کنگره رادیولوژی ایران بدین وسیله از پزشکان و همکاران عرصه تصویربرداری دعوت بعمل می آورد تا از آخرین دستاوردهای این شرکت د...

ادامه مطلب