ششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

شرکت نوید پرتونما اولین و بزرگترین شرکت فعال در زمینه ایزولاسیون (سربکوبی)مراکز تصویربرداری،پزشکی هسته ای و تولید کننده تجهیزات جانبی ر...

ادامه مطلب