ویال جوش با میزان سرب 10mm Pb برای گرم کردن رادیو دارو مورد استفاده قرار

میگیرد،به این صورت که ویال در مرکز قرار گرفته و داخل شیلد با عبور آب جوش از اطراف

ویال باعث گرم شدن می شود.

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36