شیلد تزریق با میزان سرب 3mm Pb به منظور جا به جایی رادیو دارو و

پس از دوشیده شدن از ویال رادیو دارو  تا تزریق به بیمار استفاده میشود.

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36