سرب کوبی-سربکوبی مجموعه عملیاتی می باشد که باعث جلوگیری

از نشتی اشعه از اتاق های تصویربرداری به بیرون می شود.

این عملیات با نصب ورق سربی بر روی دیوار (در صورت نیاز سقف و کف)

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36