slider-1 فروشگاه اینترنتی نوید مد شاپ

شرکت نوید پرتونما در سال 1379 با هدف تولید و واردات کالاهای با کیفیت
در زمینه تجهیزات رادیولوژی، و آنژیوگرافی و تجهیزات حفاظت در برابر اشعه تأسیس گردیده است
مشتری مداری و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان از طریق تعامل و ارائه ارزش افزوده به آنها
و نیز عرضه محصولات با کیفیت از اهداف اصلی شرکت محسوب می گردد. ضمن آنکه هیئت
مدیره و پرسنل مجموعه نیز در جهت تحقق این اهداف به طور مستمر تلاش نموده تا خدماتی
مناسب با الزامات، قوانین و خواسته های مشتری ارائه نمایند.

slider-1 فروشگاه اینترنتی نوید مد شاپ

شرکت نوید پرتونما در سال 1379 با هدف تولید و واردات کالاهای با کیفیت
در زمینه تجهیزات رادیولوژی، و آنژیوگرافی و تجهیزات حفاظت در برابر اشعه تأسیس گردیده است
مشتری مداری و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان از طریق تعامل و ارائه ارزش افزوده به آنها
و نیز عرضه محصولات با کیفیت از اهداف اصلی شرکت محسوب می گردد. ضمن آنکه هیئت
مدیره و پرسنل مجموعه نیز در جهت تحقق این اهداف به طور مستمر تلاش نموده تا خدماتی
مناسب با الزامات، قوانین و خواسته های مشتری ارائه نمایند.

Slide